top of page

Sosyal

 • Sosyal Uygunluk

 • SLCP Eğitimi ve Ortak Değerlendirme

 • Davranış Kuralları

 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Standartları

 • İşyeri Barışı

 • Kadın Güçlenmesi

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Sığınmacı Entegrasyonu

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Çocuk işçiliği ile Mücadele

Çevre

 • CDP Raporlama Mentorluğu

 • Higg FEM Ortak Degerlendirme

 • Atık Yönetimi (Azaltım, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım ve Döngüsellik)

 • Enerji Verimliliği

 • Karbon Ayak İzi Analiz ve Raporlanması

 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)

 • Su Ayak İzi Analiz ve Raporlanması

 • Çevre Yönetimi

Kurumsal

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Değerlendirmesi

 • GRI Sürdürebilirlik Raporlaması

 • Öz Kurumsal Sürdürülebilirlik Etki Raporlaması

 • Kurumsal ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Uygulamaları

 • Uluslararası Kabul Görmüş Standartlara Uygun Ürün Sürdürülebilirliği

 • Sertifikasyon ve İzlenebilirlik

 • Yolsuzlukla Mücadele

 • Dijitalleşme

Yönetim

 • Üst Düzey Yönetim Mentorluğu

 • Kurumsal Yapılandırma

 • Kurumsal Strateji

 • Özgün İş Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) Uygulamaları

 • Yönetim Sistemleri Uygulamaları

 • Yalın Yönetim & Yalın Üretim

 • Deneyim ve Uzmanlık Paylaşımı

 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimleri

 • Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları

Çalışmalar

SWS, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konsepti doğrultusunda kurumsal ve tedarik zinciri sürdürülebilirlik stratejileri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak için işbirlikleri yapmaktadır.
bottom of page