top of page
Kurumsal ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik konularında 20 yılı aşkın deneyim ve uzmanlığı ile Olgun AYDIN tarafından İstanbul, Türkiye’de kurulmuştur.
SWS; Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal ve Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik konularına odaklanan bir danışmanlık şirketidir.
Sosyal, çevresel, kurumsal, tedarik zinciri sorunlarından ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından ilham alınmıştır.

Sosyal

 • Sosyal Uygunluk

 • SLCP Eğitimi ve Ortak Değerlendirme

 • Davranış Kuralları

 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Standartları

 • İşyeri Barışı

 • Kadın Güçlenmesi

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Sığınmacı Entegrasyonu

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Çocuk İşçiliği ile Mücadele

Çevre

 • CDP Raporlama Mentorluğu

 • Higg FEM Ortak Değerlendirme

 • Atık Yönetimi (Azaltım, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım ve Döngüsellik )

 • Enerji Verimliliği

 • Karbon Ayak İzi Analiz ve Raporlanması

 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)

 • Su Ayak İzi Analiz ve Raporlanması

 • Çevre Yönetimi

Kurumsal

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Değerlendirmesi

 • GRI Sürdürebilirlik Raporlaması

 • Öz Kurumsal Sürdürülebilirlik Etki Raporlaması

 • Kurumsal ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Uygulamaları

 • Uluslararası Kabul Görmüş Standartlara Uygun Ürün Sürdürülebilirliği

 • Sertifikasyon ve İzlenebilirlik

 • Yolsuzlukla Mücadele

 • Dijitalleşme

Yönetim

 • Üst Düzey Yönetim Mentorluğu

 • Kurumsal Yapılandırma

 • Kurumsal Strateji

 • Özgün İş Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) Uygulamaları

 • Yönetim Sistemleri Uygulamaları

 • Yalın Yönetim & Yalın Üretim

 • Deneyim ve Uzmanlık Paylaşımı

 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimleri

 • Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları

Sürdürülebilir
Kalkınma

Sürdürülebilirlik; Ülkeler, Şirketler, Kurumlar ve Bireyler İçin Bir İhtiyaçtır.

Kurumsal ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği

SWS Kurumları ve Şirketleri Evrensel Şekilde Sürdürülebilirliğe Dönüştürür.

Sürdürülebilirliğin

istasyonu!

"Herkes belli bir iş için yaratılmıştır ve o işin tutkusu her kalbe yerleştirilmiştir."

-Mevlânâ 

 

Biz de sürdürülebilirlik için yaratıldık.

bottom of page